Alenearbejde

(Uddrag fra Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøvejviser 27 om Kontor og Administration)

Psykiske belastninger kan forekomme ved alle arbejdsprocesser. Erfaringer fra arbejdsmiljøarbejde på kontor- og administrationsområdet viser dog, at de fleste problemer typisk opstår i forbindelse med:

 • Stor arbejdsmængde og stort tidspres
 • Uklare krav
 • Mangel på indhold og variation i arbejdet
 • Manglende indflydelse
 • Dårligt samspil mellem medarbejder og computer
 • Alenearbejde
 • Chokerende begivenheder
 • Klienter/kunder med svære problemer
 • Konflikter, mobning og chikane
 • Utryghed i ansættelsen.
 • Fysiske, kemiske og ergonomiske belastninger øger de psykiske belastninger. Det kan fx være støj, fastlåste eller på anden måde fysisk belastende arbejdsstillinger, høje eller lave temperaturer, dårlige belysningsforhold og sundhedsskadelige stoffer. I forbindelse med computerarbejde kan risikoen for fysisk besvær forstærkes, hvis der samtidig er tale om pykiske og ergonomiske belastninger.

For den enkelte kan psykiske belastninger på arbejdet give træthed, hovedpine, manglende energi, søvnbesvær, angst mv. Hvis belastningerne er langvarige, kan det føre til kronisk stress, udbrændthed, depression, mave-/tarmproblemer og hjerte-karlidelser.

Psykiske belastninger på arbejdspladsen giver ofte forhøjet sygefravær, hyppige udskiftninger blandt medarbejderne, manglende kollegial opbakning, konflikter, uengagerede medarbejdere og nedsat produktivitet.

Sådan finder I problemerne

Når omfanget af de psykiske belastninger skal vurderes, skal man især være opmærksom på:

 • Udføres en væsentlig del af arbejdet som distance- eller hjemmearbejde – det vil sige uden for virksomhedens område og uden kollegers eller lederes fysiske tilstedeværelse?
 • Er der åbenhed og klarhed i forhold til den øvrige organisation om distance- og hjemmearbejdernes opgaver og arbejdsforhold?
 • Får de medarbejdere, der arbejder alene, tilstrækkelig information, kontakt og støtte?
  Gode råd om forebyggelse

Psykiske belastninger forebygges bedst i en kombination af flere forskellige løsninger, der afhænger af problemernes karakter. Medarbejderudviklingssamtaler kan generelt medvirke til at klarlægge medarbejderens trivsel og udviklingsmuligheder.

Alenearbejde

Sørg for:

 • At give mulighed for faglig og social kontakt og støtte i arbejdet.