Voksenmobning

Mobning er uden for enhver diskussion hæsligt. Selvfølgelig især for den, der bliver udsat for mobning, men også for tilskuere til mobning. Og for de, der ser resultatet af langvarig mobning, for eksempel læger, psykologer, pårørende og venner.

Når man ser på konsekvenserne, kan det undre, at mennesker overhovedet udsætter hinanden for mobning. Ikke desto mindre er det desværre et udbredt problem på danske arbejdspladser. Årsagerne til mobning og måderne den foregår på er meget forskellige, ligesom både ofrene og dem, der mobber, nærmest kan være hvem som helst.

Generelt kan man slå fast, at mobning mellem voksne mennesker på en arbejdsplads er udtryk for et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Der er en række kendetegn for mobning. Ved at kende til dem, kan medarbejdere og ledelse i tide gribe ind over for mobning af en kollega og medarbejder. Og virksomheden kan også med tilstrækkelig viden om mobning udforme en politik mod psykisk vold, som man uden overdrivelse kan betegne mobning som.

Mobning kan udvikle sig til at blive både psykisk og fysisk invaliderende, hvis der ikke gribes ind i tide. Denne hjemmeside er derfor tænkt som et værktøj til at lære alarmsignalerne at kende, og som forslag til, hvordan man på arbejdspladsen griber ind over for og opbygger et beredskab mod mobning.