Ulykke

Har du været ude for en ulykke, som medfører mere end 1 dags fravær, skal den anmeldes til Arbejdstilsynet af arbejdsgiveren. Arbejdstilsynet vurderer udfra anmeldelsen om det er nødvendigt, at besøge arbejdspladsen og kontrollere arbejdsmiljøet.

Anmeldelsespligt

Arbejdsgiveren skal anmelde ulykken, hvis den har medført 5 eller flere ugers sygefravær, til sit forsikringsselskab. Derudover skal ulykken anmeldes hvis det vurderes at ulykken medfører ret til erstatning. Herefter vurderer forsikringsselskabet og arbejdsskadestyrelsen om du har ret til erstatning.

Forsikringsselskabet kan selv beslutte at dække omkostninger til evt behandlingsudgifter, mens andre afgørelser træffes af Arbejdsskadestyrelsen.

Forsikringsselskabet har afvist skaden

Jamen, så kan forsikringsselskabet bare vælge ikke at dække udgifterne til behandling? Ja, men hvis de gør det, er det vigtigt at du strakt beder dem om at sende sagen videre til Arbejdsskadestyrelsen. Herefter vil de træffe en beslutning om, om du har ret til erstatning.

Du kan enten ringe eller skrive til forsikringsselskabet – Vi anbefaler at du sender dem en mail, da du så har alt på skrift. HUSK at bede om en kvittering fra forsikringsselskabet for modtagelse af email.